Wycieczki 1-dniowe ze skiperem:
Nowe Guty, Okartowo, J. Tyrkło
Zatoka Łuknajno, Zwiedzanie Rezerwatu Łabędzia Niemego
Szeroki Ostrów, Wyspy Pajęcza i Czarcia, Niedźwiedzi Róg, Popielno
Szeroki Ostrów, J. Seksty, J. Kaczerajno
Mikołajki
Wierzba
Wycieczki 2-dniowe ze skiperem:
Ruciane Nida do śluzy
Jez. Ryńskie
Wszystkie wycieczki prosimy uzgadniać telefonicznie.